15. KONGRES MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE OSTRAVA, 06.06.2024 - 07.06.2024, Ostrava

 
Úvodní slovo

Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové

Dovolte nám, abychom navázali na letitou tradici a pozvali Vás znovu po třech letech na již tradiční setkání.              15. KONGRES MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE OSTRAVA se uskuteční ve dnech 6.- 7. června 2024 v kongresových prostorách Clarion Congress Hotelu v Ostravě. Vzhledem k úspěchu posledního ročníku si dovolíme společenskou večeři zorganizovat opět v prostorách Kompresorovny Hornického muzea Landek Parku. Program kongresu bude připraven v několika tematických blocích, které opět spojuje miniinvazivita operačního přístupu.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, velmi se po posledním našem setkání, které proběhlo v euforii těsně po období izolace z důvodu pandemie, těšíme na opětovné setkání s Vámi, našimi přáteli. Věříme, že stejně důležitá jako odborná část programu bude i ta následující, společenská, na kterou dlouhodobě klademe při pořádání tohoto tradičního setkání v Ostravě patřičný důraz.

Některým z Vás, kteří přijedou ze vzdálených končin České republiky či Slovenska, nabídneme po ukončení kongresu možnost prožití prodlouženého víkendu v našich kouzelných Beskydech. Pro případné zájemce bude zajištěna rezervace ubytování, možnost zahrát si golf na hřišti v Čeladné, možnost výstupu na Lysou horu či zapůjčení si elektrokol na Ostravici.

 Těšíme se na společné setkání!

 Za organizační výbor kongresu

 doc. MUDr.Lubomír Martínek,Ph.D.                  doc. et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.

     přednosta chirurgické kliniky                                  předseda organizačního výboru


Termín konání
06.06.2024 - 07.06.2024
Místo konání
Clarion Congress Hotel Ostrava
Zkrácená 2703/84, Ostrava – Zábřeh
Pořádá
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava a LF OU
I. chirurgická klinika LF MU a FNUSA v Brně
Onkologická klinika FN Ostrava a LF OU
Sekce miniinvazivní chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP
Organizační výbor
doc. MUDr. Martínek Lubomír, Ph.D.
doc. MUDr. Igor Penka, CSc.
MUDr. Aleš Foltys, Ph.D., MBA
MUDr. Marcel Mitták, Ph.D., FETCS
Mgr. Hana Horelová, MBA

doc. et doc. MUDr. Vávra Petr, Ph.D
doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Peter Ihnát, Ph.D., MBA
MUDr. Otakar Kubala, Ph.D.
MUDr. Ivana Slívová, Ph.D.
Témata
Miniinvazivita operačních přístupů
Jednací jazyk
Čeština
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM KONGRESU

6. 6. 2024 (čtvrtek)
ODBORNÝ PROGRAM – LÉKAŘI
6. 6. 2024 (čtvrtek)
08.00 – 17.00 hodin – Registrace
09.30 – 10.55 hodin – BLOK I
11.00 – 11.30 hodin – Slavnostní zahájení
11.30 – 12.00 hodin – Coffee break
12.00 – 13.10 hodin – BLOK II
13.10 – 14.10 hodin – Oběd
14.10 – 15.20 hodin – BLOK III
15.20 – 15.50 hodin – Coffee break
15.50 – 17.00 hodin – BLOK IV
19.00 hodin – Společenská večeře

ODBORNÝ PROGRAM – SESTRY
08.00 – 17.00 hodin – Registrace
09.30 – 10.55 hodin – BLOK I
11.00 – 11.30 hodin – slavnostní zahájení
11.30 – 12.10 hodin – BLOK II
12.10 – 13.10 hodin – Oběd
13.10 – 14.40 hodin – BLOK III
14.40 – 15.10 hodin – Coffee break
15.10 – 16.45 hodin – BLOK IV
19.00 hodin – Společenská večeře

7. 6. 2024 (pátek)
ODBORNÝ PROGRAM – LÉKAŘI
08.00 – 12.00 hodin – Registrace
08.30 – 09.50 hodin – BLOK V
09.50 – 10.20 hodin – Coffee break
10.20 – 12.00 hodin – BLOK VI
12.00 hodin – Zakončení kongresu, předání certifikátů

ODBORNÝ PROGRAM – SESTRY
08.30 – 11.30 hodin – Registrace
09.30 – 11.30 hodin – BLOK V
11.30 hodin – Zakončení sesterské sekce, předání potvrzení o účasti
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.
Po ukončení akce pro Vás budou připraveny certifikáty v tištěné formě. Tyto certifikáty slouží jako potvrzení o účasti na vzdělávací akci. Lékařům, kteří mají na portálu ČLK www.vzdelavanilekaru.cz založen svůj účet, budou kredity načteny automaticky. S žádostí o zaregistrování do portálu se, prosím, obraťte na příslušné OS ČLK, kde jste evidovaní.
Získání kreditního ohodnocení za ostatní kategorie (spoluautor, poster, příspěvek ve sborníku) je podmíněno individuální žádostí lékaře na kanceláři okresního sdružení komory, kde je lékař registrován a kde svou aktivitu dokládá např. programem akce nebo sborníkem.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů, jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

Certifikát s kreditním hodnocením a potvrzení o účasti Vám bude předán po skončení kongresu.