13. trilaterální česko-slovensko-polské sympozium orální a maxillofaciální chirurgie, 3. národní kongres Společnosti maxillofaciální chirurgie, 04.05.2017 - 06.05.2017, Velké Karlovice

 
Termín konání
04.05.2017 - 06.05.2017
Místo konání
LÉKAŘSKÁ SEKCE - Hotel HORAL - Léskové 583, 756 06 Velké Karlovice
SESTERSKÁ SEKCE - Hotel LANTERNA - Léskové 659, 756 06 Velké Karlovice

PDF W JĘZYKU POLSKIM
Pořádá
Společnost maxillofaciální chirurgie ČLS JEP
Pod záštitou
Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Ostrava
Prezident sympozia/kongresu
MUDr. Jiří Stránský, Ph.D.
přednosta Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Ostrava
Témata
LÉKAŘSKÁ SEKCE – polytematické
SESTERSKÁ SEKCE – péče o maxillofaciální pacienty, ošetřovatelská péče
Jednací jazyk
Jednacím jazykem sympozia/kongresu bude čeština, slovenština, polština a angličtina (bez simultánního překladu).
Abstrakta a projekce pro lékařskou sekci v angličtině.
Časový harmonogram
čtvrtek 4.5.2017
13.00 – 20.00 registrace, ubytování
19.00 večeře

pátek 5.5.2017
07.30 – 18.00 registrace
08.30 – 09.00 zahájení
09.00 – 17.00 odborný program – lékařská sekce
09.50 – 15.50 odborný program – sesterská sekce
17.00 – 18.00 plenární schůze Společnosti maxillofaciální chirurgie ČLS JEP
19.00 – 01.00 večeře a společenský večer

sobota 6.5.2017
08.30 – 13.30 registrace
09.00 – 13.30 odborný program
13.30 závěr sympozia/kongresu
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – ČSK bude požádána o zařazení sympozia/kongresu mezi vzdělávací akce ČSK.

SESTRY – dle vyhlášky 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.