5. MÁJOVÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SYMPOSIUM , 31.05.2024, Praha

 
Úvodní slovo

Vážení kolegové a kolegyně, 


dovolujeme si Vás pozvat na tradiční akci postgraduálního vzdělávání ve spondylochirugii, která se bude věnovat velmi zajímavému tématu: Komplikace ve spondylochirurgii


Symposium se bude skládat z tematicky zaměřených přednášek a v odpoledním bloku budou probíhat velmi populární diskuse konkrétních případů. Motem symposia je: „Lepší je učit se na chybách jiných“ .


Symposium spolu se společenským večerem se bude konat v prostorách Šternberského paláce na Pražském hradě a přímo vybízí k návštěvě s Vašimi partnery a partnerkami.

Budeme se těšit na Vaši účast.


Za organizátory


prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.

přednosta Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol


MUDr. Pavel Barsa, Ph.D.

Neurocentrum Krajské nemocnice Liberec, a. s.


prof. MUDr. Zdeněk Klézl, CSc.

Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol


Termín konání
31.05.2024
Místo konání
Šternberský palác
Hradčanské náměstí 15, Praha 1
Pořádá
Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol v Praze
Neurochirurgické oddělení Krajské nemocnice Liberec, a.s.
Pod záštitou
primátora hlavního města Prahy
ČLS JEP
1. LF UK
České spondylochirurgické společnosti ČLS JEP
IPVZ
Odborný garant symposia
prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. – přednosta Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol
MUDr. Pavel Barsa, Ph.D. – Neurocentrum Krajské nemocnice Liberec, a.s.
prof. MUDr. Zdeněk Klézl, CSc. – Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol
Témata
Komplikace ve spondylochirurgii
Jednací jazyk
Čeština
Časový harmonogram
Harmonogram symposia
07.30 – 16.30 Registrace
08.20 – 08.30 Zahájení symposia
08.30 – 09.45 Odborný program I. blok
09.45 – 10.15 Přestávka
10.15 – 12.00 Odborný program I. blok - pokračování
12.00 – 13.00 Oběd
13.00 – 14.20 Odborný program II. blok - kazuistiky
14.20 – 14.40 Přestávka
14.40 – 16.30 Odborný program III. blok - kazuistiky
20.00 – 24.00 Společenská večeře ve Šternberském paláci
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním 6 kreditních bodů.

Po ukončení akce pro Vás budou připraveny certifikáty v tištěné formě. Tyto certifikáty slouží jako potvrzení o účasti na vzdělávací akci. Lékařům, kteří mají na portálu ČLK www.vzdelavanilekaru.cz založen svůj účet, budou kredity načteny automaticky. S žádostí o zaregistrování do portálu se, prosím, obraťte na příslušné OS ČLK, kde jste evidovaní.

Získání kreditního ohodnocení za ostatní kategorie (spoluautor, příspěvek ve sborníku) je podmíněno individuální žádostí lékaře na kanceláři okresního sdružení komory, kde je lékař registrován a kde svou aktivitu dokládá např. programem akce nebo sborníkem.

Certifikáty budou vydávány po skončení symposia.